حسام رایانه ناهوک
 
قالب وبلاگ
چت باکس


چنت رهبند په بلوچی لبز و زبانی زندگ کنگ

  بلوچی لبز و زبانی زندگ کنگ


إش چؤداں که ماں مۓ گل زمین ایرانی تها بلوچی زبانۓ وانگ ؤ نبیسگۓ جاگه نیستنت اؤ

هر چه هست ؤ نیست مۓ همے دپ په دپی  گپّ ؤ گالنت که سینَگ په سینَگا گردنت اؤ په

دگرانا رسنت، اؤ چه دگه دیمے مۓ وانوگران چه بلوٹنت اؤ چه ملوٹنت گؤن دگہ لبزانی گپّ

ؤ گالا هور تهور بوتگنت، إے پیم که بلوچی لبز کرار کرار وتهی جاگها په دگا زبانان داتگ

اؤ بلکّل شموشگ بوتگ؛ إے ترس ؤ بیما روتن که تاں آیوکین چنت سال دگہ چه مۓ ماتهی

زبانا هّچ پد ؤ رندے ممانیت.

بلوچی زبان چه یک دیم گؤن پشتؤ اؤ پارسی دری - چه یک دیم گؤن اردو اؤ سندی اؤ پنجاپی،

چه یک دیم  گؤن عربی اؤ انگلیسی اؤ چه دگہَ دیمے  گؤن پارسی بُــّر وارتگ  اؤ  هؤر بوتگ .


ماں مۓ هند اؤ دمگےِ تها بلوچی گالانۓ  یل دیگ اؤ دگا  لبزانی  گالانۓ زورگ یک شّرین 

کارے  بوتگ  اؤ مئی  ورنا  اؤ  نوک ورنا خاص دانشگاهی و وانوگران ای کارا  په وت

یک  ٹوهین ٹهل و شأنی زاننت که چه ای  دگہ  لبزانی گالان بهره بگرنت که إے یکّہ چه

ٹوهترین آپتان ؤ نادراهیاننت که بلوچی لبز گونایی دچار کپتا.


إے مۓ اؤ شمۓ ذمّه واری إنت  که هر که په وتی واک او توانا په وتهی ماتهی لبز ؤ زبانۓ

دارگا جهد اؤ کؤشست بکنت اؤ اوّل ماں جندۓ لؤگ ؤ دوار آیرا  پکار بگریت گّڈا چه وتهی

نزدیکین سیاد ؤ وارثان بلوٹیت که هنچؤ بکننت.


په همے بابتا  چنت سادگین اؤ آسانین رد ؤ رهبند شمۓ نیمگا پیش کنگ بیت

یکّ  :  بلوچی برنامه و پروگرامانی دلگوش کنَگ هنچوشکه که رادون، تلوزیون ، ماهواره .

دو  :  بلوچی نبشتانک اؤ لبزانکانی وانگ ؤ آیانی کدیمی گپ اؤ گالۓ یاد گرگ.

سۓ :  گون بلوچی زبانا حّط  ؤ نامگ ؤ sms    نبیسگ اؤ په وتهی دؤست ؤ سنگتان شنگ

ؤ تالان کنگ هؤرگؤن موبایل ؤ  ایمیل  یا  وبلاگ و وب سایتانی تها .

چار :  بلوچی بتل ؤ متلانۓ یاد گرگ اؤ پکار بندگ.

پنچ :   پیرین مهلوکانی کّر ؤ گورا  نندگ اؤ آیانی کدیمی گپ و گالانۓ دلگوش دیگ هنچو که پیرؤک ؤ واجه اؤ بّلؤک ؤ بی بی .

 

بلوچی هر بلوچے  ٹهل  و  شاننت        بلوچی   مئ   شمئ   ماتی   زباننت

بلوچی هر  بلوچے   نام ُ   ننگ ءُ        بلوچی  مئ   شمئ   نام   وُ  نشاننت

چه  رونشتا   بِِگر   تا    رو درهتا        چه   پَهکینان   کدیمی  مئ   زباننت

مہ  دنیایا   نگندی   مَٹ  و   دَروَر       که   بُنگیجی   کدیمی   پا رسیا ننت

مہ اے  باره گوشیت  واجه الفبا ئن       اوستا ،  پهلوی ،  مادۓ   میان إنت

بلۓ  مَرچی   چِه  پَش کپتہ   زبانا      چو ڈونڈے کپَتَگءُ مورینک وراننت

مہ  آس  و  اَنگران   کپتا   بلوچی       چہ  بُندر  ریشگانی   گؤن  سچاننت

شه چار نیمگ پرنچگ بوت بلوچی      چو  مَشکے  پـٹت  و  آپی  رچاننت

عرب اردو و  اَؤگان دست پہ دستا        دگہ   دیمے  مئی  پارسی   زباننت

شموشگ بوت چہ مَجگاَ  آ  بلوچی       زبر  دستین   زبانان   هور  بواننت

بلؤچانا   چِه  حالے  گِپت  مَروچی       وتی    ماتی   زباناَ    دور   بواننت

إے وانؤگر  آ  زانتکار و زباں پؤل      امینے  إے   دو  گالاَ   شّر  بزاننت

گِران  دستاں   کپان   پادانی   دیما       که  وانوگر   وتی    کدرا   بِزاننت

بِکن   درمان   مروچی    نادراهی       مکن  نیمّون  که  باندا  دیر بُواننت

بواننت ؤ  نبیّسنت  هر چه  تواننت        مہ إے درگت  رَد ؤ رَهبَند  مزاننت

چَہ پیشاَ  مئ  زُبان  بوتَگ جَریدَگ       شُمئ   مَنّا   زُبان  دارَگ   گِراننت

بِجَن جار وُ بِکش  کوکار وُ بانگۓ       که  آسَر  إے  دَوای  هر دِلان إنت

که وَشبَهت و مزَن نامن  بلوچ مئ        بلوچۓ  ریشَگ  اِژ  ایرانیان  إنت

بلوچی  هر بلوچۓ  چَمّ   ءُ   ٹیلَک      ءُ پارسی روژنی مَئ  رَهنشان إنت

بر گرفته از دیوان شعر  دهواری

[ جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ ] [ 9:2 ] [ عبد الحکیم دهقان ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

معرفی دهستان ناهوک
ورود شما را به اين وبلاگ خوش آمد عرض مي كنم . اميدوارم مطالب اين وبلاگ مورد استفاده ي شما قرار گيرد, لطفا نکته نظرات خود را براي بهبود وبلاگ مطرح نماييد.
به آرشیو موضوعی ما هم یک سری بزنید
با تشکر
عبد الحکیم دهقان

امکانات وب